Stolarka ognioodporna

Częstym życzeniem lub nawet koniecznością w nowoczesnym budownictwie jest to, żeby w ścianach pełniących funkcje oddzielające, wprowadzić otwory pozwalające na przejście światła do innych pomieszczeń, dróg ewakuuacyjnych, klatek schodowych, korytarzy itd. Te transparentne elementy budowlane powinny spełniać takie same kryteria odporności ogniowej (EI), jak lekkie bądź masywne ściany działowe, a więc:

- szczelność ogniowa: uniemożliwienie przejścia
ognia i dymu przez przegrodę w założonym czasie

- izolacyjność ogniowa: muszą być spełnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody tzn. max przyrost temperatury w dowolnym punkcie powierzchni nie nagrzewanej - 1800C, przyrost średniej temperatury - nie więcej niż 1400C (PN-B-02851-1)

Spełnienie tych warunków umożliwia zapalenie się palnych materiałów znajdujących się po nie objętej płomieniami drugiej stronie przeszklonej ściany, stwarza również możliwość korzystania z dróg ewakuuacyjnych.

Do produkcji przegród ogniowych wykorzystujemy systemy profili:

ESCO-FERROWIC, JANSEN

Stolarkę ogniową dzielimy na klasy:

E -30, EI -30, E -60, EI -60

Symbol E oznacza stolarkę ognioodporną

Symbol EI oznacza stolarkę ognioodporną izolowaną

Cyfrą oznacza się odporność ogniową w minutach.