Ekologia

  • Energetyka słoneczna zajmuje się pozyskiwaniem energii z promieniowania słonecznego, docierającego do naszej planety w ilości znacznie przewyższającej potrzeby energetyczne całego Świata. Jedną z jej dziedzin jest fotowoltaika, która jest gałęzią nauki, techniki i przemysłu zajmującą się zastosowaniem zjawiska fotowoltaicznego do przemiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.
  • Fotowoltaika jest uznawana za najbardziej przyjazną środowisku technologię wytwarzania energii elektrycznej. Pozyskiwaniu energii elektrycznej przez systemy ogniw słonecznych nie towarzyszą żadne zanieczyszczenia emitowane do środowiska naturalnego w postaci szkodliwych gazów, odpadów czy hałasu. Obecnie systemy fotowoltaiczne stosuje się głównie w miejscach, gdzie nie istnieje infrastruktura sieci elektrycznych, bowiem koszty związane z produkcją i instalacją takich systemów przewyższają jeszcze koszty związane z energetyka tradycyjną. Ale średni czas zwrotu z inwestycji w energetykę słoneczną systematycznie się skraca, co związane jest z rosnącymi kosztami energii wytwarzanej metodami konwencjonalnymi. Należy się spodziewać, że już w niedalekiej przyszłości systemy fotowoltaiczne znajdą miejsce na fasadach i dachach budynków wokół nas.
  • Energia Gruntu i Powietrza - energię potrzebną do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków można z powodzeniem uzyskiwać z odnawialnych źródeł naturalnych (energia gruntu i powietrza).

Informacje:

  • Aktualnie oprócz sprzedaży i wykonawstwa w zakresie kolektorów słonecznych zajmujemy się również kompleksowo wykonywaniem całych instalacji CO i CWU oraz montażem i sprzedażą pomp ciepła.